Köprünün bir elemanı, bir alet, somun, cıvata, baret ya da koruyucu gözlük nehre ya da kurulum alanı dışına düşmemeli değmemelidir. Geçici platform(iskele) kurulum alanı sayılmaktadır.

Kural ihlali

Kural ihlali

Kural ihlali (park alanı kurulum alanı dışı sayılmaktadır.)

Kurulum alanına araç gereç düşürüldüğünde ceza uygulanmaz.(iskele kurulum alanı olarak sayılmaktadır.)-ihlal yok

Bir yarışmacı kurulum alanı dışına adım atmamalıdır.

Kural ihlali

İhlal yok

Kural ihlali

İhlal yok

İhlal yok.(park alanı kurulum alanı dışı sayılmaktadır.)

Kural ihlali

İhlal yok.(mavna, mavna alanı ile nehrin diğer yarısını ayıran çizgiye basabilir)

Kural ihlali

İhlal yok.(birden fazla kurucu iskele üzerinde olabilir.)

İhlal yok

Geçici destek ayağı köprünün bir bölümüne destek sağlarken çökmemelidir.

Kural ihlali

Kurulmuş bir bölümü destekleyen yarışmacı, aynı anda başka bir elemanı, montajlanan parçayı ya da geçici destek ayağını taşımaya veya desteklemeye katılamaz.

Kural ihlali

Mavna, kurulum sırasında köprünün üzerinden atlayamaz, altından geçemez.Mavna sadece bir kereye mahsus olmak üzere köprünün etrafından dolaşarak diğer tarafa geçebilir.

Burada köprü tabliyesi içinde kalan mavna ya tabliyeyi söküp dışarı çıkmalı ya da kural ihlali yapmalıdır.

İhlal yok

Montajlanan parçaların taşınması işi en az iki yarışmacı tarafından yapılmak zorundadır. Kurulum alanında montajlanmamış taşıyıcı parçalar bir yarışmacı tarafından taşınabilir.

İhlal yok(Parçalar montajlı değil.)

İhlal yok(Bir ana bir ara parça tek parça olarak sayılır.)

Herhangi bir durumda taşıyıcı elemanların veya aletlerin atılması yasaktır.

Kural ihlali